Bøker om vitenskap

Matematikk og naturvitenskaper går ofte hånd i hånd. De har gitt oss redskaper til å analysere og forstå verden rundt oss på en helt ny måte. Ikke bare verden slik den er i dag, men hvordan den har utviklet seg i milliarder av år.

Noen synes at disse vitenskapene er så komplekse at de faller av etter første avsnitt, og barn og ungdom har sjelden disse som favoritter på skolen. Men for mange gir vitenskap og matematikk en port til en verden der distanser er tid, materialer består av grunnstoffer og intelligens er kunstig.

Her på nettsiden kan du finne ut hvordan du handler disse bøkene digitalt. Noen av disse er skrevet av norske forfattere, mens andre av utenlandske. Det flotte med dem er at de er skrevet på en slik måte at man blir sugd inn i temaene som tar for seg alt mellom energi, kjemi, biologi, geografi, fysikk og matematikk.

Ta for eksempel for deg vektnedgang, som du ser i denne artikkelen, da må en bruke både kjemi, biologi fysikk og matematikk når en skal lykkes.

Noen eksempler

En bok som kan fortelle deg mer om hvordan verden har utviklet seg gjennom millioner av år er boka Evolusjon av Erik Tunstad. Boka innrømmer noe som faktisk er svært viktig for mange mennesker i dag, nemlig at utviklingen er resultat av ufullstendigheten i DNA-molekylet. Det er nemlig feilbarheten den som gjør at vi har katter, fjell, mennesker og plastikk. Han forteller om Darwin og teorien hans, og tar et oppgjør med blant annet kreasjonismen.

Håvard Tjora er en vitenskapsmann som har blitt omtalt som matematikk-fagets redningsmann. Boka Leksehjelp i matematikk forklarer han noen grunnleggende metoder på en måte som gjør at matematikk blir morsomt og spennende. Foreldre har også utbytte av boka, og kan hjelpe ungene til å gjøre unna leksene på et blunk. Den tiden kan man heller bruke i et treningsstudio.

Man kan også kjøpe mange fagbøker som ikke er naturvitenskaplige. Mange handler om studieteknikk, mens andre handler om de enkelte studiet. Hva med økonomistyring eller strategisk ledelse eller om hvilke krefter som virker i et nettverk.

Det er ofte enklere å handle de bøkene man trenger i en bokhandler. Her får man hjelp til det man lurer på. Men husk at det alltid vil være litt påvirket av den subjektive mening. Velger du heller å kjøpe bøker på nett, vil du alltid få den informasjonen du trenger. Dessuten kan du få bøkene til utsøkt pris rett fra stua. Bruk heller tiden på andre ting, som trening og lesing.

Posted in Artikler.