I NASJONENS INTERESSE | JAN GUILLOU

En russisk avhopper er av største viktighet å få brakt hjem til Sverige før russerne stopper operasjonen

Det blir oppstandelse da det viser seg at sjefen for hemmelige operasjoner i Østersjøen, viseadmiral Koskov, møter opp på den svenske ambassaden i Cairo og gir beskjed om at han ønsker å hoppe av. Han sitter naturlig nok med kunnskap av aller største viktighet for Sverige. Derfor er det om å gjøre å få smuglet russeren inn i Sverige uten å bli oppdaget og så raskt som mulig. Mannen som blir satt på oppdraget er Carl Hamilton. Han får klar beskjed om at oppdraget er av ytterste viktighet for nasjonen. Derfor er også alle midler tillatt. På den annen side er det i russernes interesse å avverge avhoppingen koste hva det koste vil. ”I nasjonens interesse”!

”I nasjonens interesse” viser Carl Hamilton at han bærer i seg både indre og ytre konflikter. Han har brutt med sin adelige familie og utvikler seg fra å være en outsider til å bli en helt. Men etter hvert utvikler han seg også både til å bli morder og forræder.

Posted in Jan Guillou.