STONER | JOHN EDWARD WILLIAMS

Alt synes å gå mot Stoner, bondegutten som finner sitt kall som akademiker

”Stoner” – historien om William Stoner – født på slutten av 1900-tallet. En fattig bondegutt fra Missouri som blir sendt hjemmefra for å studere agronomi, men i stedet forelsker han seg i engelsk litteratur. Han møter en verden totalt annerledes enn den han er vokst opp med. Etter hvert gifter han seg inn i en borgerlig familie, men opplever at det gjør ham fremmedgjort fra sine foreldre og sin egen bakgrunn. Og både barna og hans kone vender ham etter hvert en kald skulder. Ekteskapet viser seg snart å være et misgrep for dem begge. Og da han endelig møter sitt livs kjærlighet, ender forholdet under trusselen om en skandale. Han drives mer og mer til å søke sin egen indre stillhet, konfrontert med en eksistensiell ensomhet og styrke.

Romanen er verken spesielt morsom eller med høyt driv, men allikevel er både kritikere og lesere enige om at dette kanskje er en av de beste romanene de noensinne har lest. Det er en vakker, stillfarende fortelling om et utad sett begivenhetsløst og udramatisk liv. ”Stoner” ble utgitt i 1965 og er blitt ”glemt” i over 50 år. Det er en sårhet og oppriktighet hos William Stoner som fanger den eksistensielle ensomheten som ethvert menneske blir stilt overfor som blir tvunget til å leve i pakt med seg selv når verden går imot. Stoner forsøker hele tiden å leve opp til sine idealer, vil hele tiden det beste, men uten å lykkes.

Posted in John Edward Williams.